Boyut Değiştirdiğin Gün

Boyut Değiştirdiğin Gün

Günler gelip geçiyor, zaman içinde ev değiştiriyoruz, iş değiştiriyoruz, eş değiştiriyoruz… isteyerek ya da istemeden pek çok değişiklik yaşıyoruz. Arkamızda birilerini bırakıyoruz. Arkamızdan iyi ya da kötü bizi ananlar oluyor. Ve bir gün kaçınılmaz gerçek ölümle birlikte boyut değiştireceğiz, birilerini, bir şeyleri, bu dünyayı arkamızda bırakacağız. Peki, hiç düşündünüz mü boyut değiştirip buradan giderken arkanızda ne bırakmak istersiniz? insanlar arkanızdan sizin için tek bir cümle söyleseler o gönülden söylenen cümlenin ne olmasını isterdiniz? Arkanızda bir iz bıraksanız o izin ne olmasını istersiniz?

– Merhametli yürek

– Sevgi kelebeği

– Yardım meleği

– Dürüstlük abidesi

– Erdemli yürek

– ………………………

Nedir o sizi siz yapan değer? Bu dünyaya ne katmış, ne vermiş olmak sizi siz yapar? Hiç düşündünüz mü buradan nasıl gideceğinizi?

Pek çok insan içten içe ölümden korkar. Ama sağlıklı düşünen hiçbir zihin şu an ölmek istemez, ölüm kapıda gibi huzursuzlukla tedbirler almaya çalışmaz. Ama bilir ki bir gün gidecek. Evet, bir gün gideceğiz, belki yarın belki on, belki otuz-kırk yıl sonra. Ne kadar zamanımız olduğunu bilemiyoruz. Tek bildiğimiz, şu an nefes alabiliyorsak buradayız, şimdideyiz. Ve arkamızda bırakmak istediğimiz o iz her neyse, o arkamızdan anılmak istediğimiz cümle her neyse onu gerçekleştirmek için hâlâ vaktimiz var.

“Çok zengindi, çok başarılıydı, çok güzeldi…” Siz gittikten sonra bunlardan kime ne? insan zengin olup bir okul, bir yardım kurumu açamadıysa, çok başarılı olup insana faydalı bir iş yapamadıysa, çok güzel olup bir güzellik yaratamadıysa kime ne katmıştır?

Bir adam vardı, sıradan bir adam, ne kariyeri ne de çok parası olan. Ama kocaman bir yüreği vardı. Bütün mahallenin hayvanlarını besler, iyileştirir, korurdu. Çocuklara güzel hikâyeler anlatır, kaldırımtaşlarına resimler çizdirirdi. Bir gün o adam gitti, boyut değiştirdi. Mahallede çok büyük bir eksik oluştu. Arkasında bir sürü hayvan sevgisi ve çocuk sevgisi bıraktı. şimdilerde onun yerini genç bir delikanlı aldı. 🙂

şimdi, bugün düşünün bakalım; sizi nasıl ansınlar istersiniz, siz arkanızda nasıl bir iz bırakmak istersiniz. Tabii bu istek başkalarının gözüne girmek için değil bizi biz yapan varlığımıza biçtiğimiz değeri ortaya koymak içindir. Ve hazır hâlâ bunları gerçekleştirecek zamanımız varken o cümlenin içini şimdide doldurmak için.

Sevgi ve sağlıkla ilerleyin…

Arzu Bıyıklıoğlu

NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu