Dişi ENERJiDE MiSiN, ERiL ENERJiDE MiSiN?

//Dişi ENERJiDE MiSiN, ERiL ENERJiDE MiSiN?

Dişi ENERJiDE MiSiN, ERiL ENERJiDE MiSiN?

Dişi ve erkek enerjisi, hem kadında hem erkekte var olan bir enerjidir. Günümüzde kadın, güçlü olmak adına eril enerjisini daha fazla kullanarak, kendi doğal bünyesine ters olan durumları kendine çekmektedir. Ya da ezilmişlik, değersizlik hissi gibi duygularla kendini "kurban" kabul ederek, mükemmel yaratıcı enerjisini atıl duruma getirmiştir. Bunda toplumun, yetiştirilme tarzının büyük etkisi vardır. Ama ben bu nedenler üzerinde durmak yerine dişi enerji özellikleri ve nasıl kullanılacağından kısaca bahsetmek istiyorum. Dişi enerji;

sezgiseldir.

içe dönük, duyguların farkındalığı vardır.

süreç odaklıdır.

yapıcı, üretken, yaratıcıdır.

estetik ve akıcıdır.

Dişi enerji, bedenin sol tarafındadır ve içeriye çeken bir akışı vardır. Eril enerji ise dışarıya akan bir enerjidir. Eril akar, koşar, avlar; bu arada dişil çeken, içe alan enerjisi olan kadına ulaşır. Kadın, eril enerjisini çok aktive etmişse onun da enerjisi dışa doğru akar ve eril enerji ona akamaz. Çakışma olur. işte, bu yüzden bazı kadınların etrafında hep erkekler vardır, her zaman talibi olur. Hatta bir kadına hiç güzel gözükmeyen başka bir kadın, erkekler arasında popülerliğini korur ve siz şaşırırsınız. Nasıl oluyor da bu kadını erkekler beğeniyor diye düşünürsünüz. işte, o güzellikle değil o kişinin çok fazla dişi enerji taşımasıyla ilgilidir. Dişi enerji kullanmak dişiliğini, seksapaliteyi kullanmakla aynı şey değildir. Kendi merkezini bilen, kendi yaratıcılığını, üretkenliğini kullanan, merkezinde durup kendisine geleni seçen, kabul eden ve sevgiyle kabul eden, onore eden, takdir edendir. Savaşmak, mücadele etmek, direnmek, maddiyata bağlanmak, sertleşmek kadının eril enerjisini yükseltirken dişi enerjisini zayıflatır. Esneklik, hoşgörü, sevgi, yaratmak, üretmek dişi enerjiyi arttırır.

Kadın olmanın zorluklarına odaklanmak, cinselliği reddetmek de dişi enerjiyi bloke eder. Artık tüm dünyanın kadın enerjisinin yükselmesine ihtiyacı vardır. Barış için, sevgi için, doğa için, aşk için… Kadın olmak, erkek olmak bir üstünlük değildir. Bir bütünlüktür. şimdi, dişi enerjiyi fark etme ve onu kullanma zamanıdır. Hem kendiniz için hem dünya için.

Kendinize daima dişi enerjinizi hatırlatın. insanlığın üreme şekline baktığınızda durum size ne konumda olduğunuzu hatırlatsın. Kadında bir yumurta çatlar ve bekler, kendini 24 saatliğine ortaya koyar ve bu sürede milyonlarca sperm yarışarak tek bir yumurtaya talip olur. 🙂 Bunu her zaman hatırlayın, dışarıda da durum böyle olmalıdır aslında. Kadın, kendi merkezinde durmalı ve ona yönelen eril enerjilerden kendi için en güçlü olanın kazanması için beklemeli. Sonra da kazananı onurlandırabilirsiniz. Burada yarış gibi gözüken durum erkeğin sizin için bir şeyler yapmasına izin vermenizidir. Eğer "Arzu Hanım kimsenin bir şey yaptığı yok" diyorsanız, demek ki eril enerjiniz çok yüksek. 🙂 Hemen çalışmaya başlayın. 🙂 Önce kadın olmaktan onur duymakla başlayabilirsiniz…

Sevgi ve sağlıkla ilerleyin…

Arzu Bıyıklıoğlu

NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu