iş Yeri Koçluğu Nedir, Ne Değildir?

//iş Yeri Koçluğu Nedir, Ne Değildir?

iş Yeri Koçluğu Nedir, Ne Değildir?

Yurtdışında birçok organizasyon, araştırmacı ve danışman koçluğu kritik liderlik ve yönetim yetkinliği olarak kabul etmişlerdir. Gerçek koçluğun şirketlerin değişim sürecinde çalışan etkililiğini ve örgütsel esnekliği artırmasının fark edilmesiyle Koçluk uygulamaları şirketler içinde süreklilik kazanmakta ve daimi bir iş yeri donanımı haline gelmektedir. Buna ek olarak, çalışanlar da -kendi gelişimleri için- giderek daha fazla koçluk talebinde bulunmaya başlamışlardır. Bu kapsamda yurtdışındaki birçok şirkette iş Yeri Koçluğu kavramı gelişmeye başlamıştır.

Ülkemizde henüz şirket yöneticilerinin önemini tam olarak fark edemedikleri iş Yeri Koçluğunun tanımı genel olarak aşağıdaki gibi yapılabilir:

•    Her seviyedeki çalışanları kendilerine, şirketlerine ve işlerine olan bağlılıklarında etkili olmada tam donanımlı hale getirmek için ihtiyaç duydukları araçlarla, bilgiyle ve fırsatlarla donatma süreci.
•    Bir bireyi "en iyi kendisi" olabilmesi için geliştirmeye ve yeteneklerine katkıda bulunmaya odaklanmış "tasarlanmış bir ittifak".
•    Farklılıkları ortaya çıkarmak ve düşünce ile davranışta yeni bakış açılarını teşvik etmek için çalışanlar için yönlendirilebilir anların yaratıldığı ego-SUZ bir süreç.

iş Yeri Koçluğu kavramının ülkemizde öneminin tam fark edilememiş olmasının en önemli sebebi çok az sayıda deneyimli Koç’un olması ve Koçluk sektörünün gelişme aşamasının başında bulunması önemli bir rol oynamaktadır.

Koçluk belirli yönetim becerileri ve yetkinlikleri üzerine kurulu olmasına rağmen, yönetim becerilerinin yeniden paketlenmiş hali değildir. Koçluk performans ve yaratıcılığın önündeki engelleri ortadan kaldırarak çalışanların gelişimleri, performans artışları ve başarıya ulaşmaları ile ilgilenir. Diğer yandan yönetim ise gerçekte gözetim, kontrol, değerlendirme ve hedeflere ulaşmayla ilgilenir.

Koçlukta da bazı benzer iletişim süreçleri kullanmasına rağmen, işyeri Koçluğu terapi ya da danışmanlık değildir. Terapi geçmişin çözümlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgilenirken, Koçluk ise yaratıcılık, performans ve eylem ile ilgilidir.
Her ne kadar Koçlar deneyimlerini kullanıp durumları teşhis etseler ve zaman zaman fikir ya da tavsiye verseler de, Koçluk danışmanlık ya da mentörlük değildir. Koçluk, kişinin kendi en iyi pratiklerini, bağlantılarını ve kaynaklarını yaratmaları ve geliştirmelerini sağlamak için herkesin kendi bilgi ve tecrübesini kullanarak hedefe gitmelerini sağlamaktır.
Son olarak, koçluk eğitim de değildir. Koçlar bazen sınırlı bilgi verseler de, aslen Koçluk çalışanların bilgilerini kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirerek sağlamalarını başarır.
işyeri koçluğu organizasyonlar değişim geçirirken çalışanlarının maksimum etkiyi göstermeleri için beceri, bilgi ve kimlik olarak kendilerini sürekli yenileme sürecinin yönetilmesi olarak işlev görmektedir. Koçluk şirketler kendi hedeflerine giderken kurumsal vizyon doğrultusunda çalışanların kendi kendine öğrenme ve kendini geliştirme için sorumluluğu üstlerine almalarını hedeflemekte ve sağlamaktadır.

Bir sonraki yazıda “Neden ve Ne zaman iş Yeri Koçluğu” yazısı ile konuya devam edeceğiz.

Arzu Bıyıklıoğlu & Erkal Bıyıklıoğlu

şirket ve Kariyer Koçu