5 Yıl Sonra Ne Kadar Sağlıklı Olacaksınız?

//5 Yıl Sonra Ne Kadar Sağlıklı Olacaksınız?

5 Yıl Sonra Ne Kadar Sağlıklı Olacaksınız?

Bireysel ve grup çalışmalarımda, herkesten yapmasını istediğim bir puanlama çalışmasını sizinle paylaşmak istiyorum:
"şu an hayatınızın en önemli alanları için puanlama yapmanızı istiyorum. iş, para, sevgili (eş), sosyal ortam, fiziksel görünüm ve sağlık alanlarında, kendinize 1 ila 10 arasında puan verin.  1 düşebileceğiniz en kötü seviye, 10 ulaşabileceğiniz en yüksek tatmin seviyeniz."

Siz de hemen okumaya ara verip, kendiniz için puanlama yapabilirsiniz. Burada yapacağınız değerlendirme size, şu an içinde bulunduğunuz yaşamın kalitesini gösterecektir.

iş – KARiYER  (şu an yaptığınız işin tatmin seviyesi)
PARA
SOSYAL ÇEVRE
FiZiKSEL GÖRÜNÜM
SEVGiLi (Eş)
SAĞLIK DIURUMUNUZ

ikinci adım da ise, onlardan aynı değerlendirmeyi beş yıl sonrası için yapmalarını isterim. Örneğin iş alanında bugünkü seviyenize 5 puan verdiyseniz, beş yıl sonra kaç puanda olursunuz?  Lütfen "nereden bileyim beş yıl sonrasını" gibi bir cevapla geleceğinizi belirsizlik içinde bırakmayın. Siz geleceğiniz için planlar yapmazsanız, gelecekte başkalarının planlarına dahil olmak zorunda kalırsınız.

Eğer birinci egzersizi yaptıysanız, şimdi siz de aynı alanlarda beş yıl sonrası için bir puanlama yapın. içinizdeki cevaplara daha rahat ulaşabilmek için gözlerinizi kapatıp birkaç kez derin nefes alarak rahatlayın ve zihninizde 2016 yılının sonlarına gidin. Evet şimdi 2016 yılında maddi durumunuz, eş durumunuz (sevgili), sosyal durumunuz, fiziksel görünümünüz ve sağlık durumunuz ne durumda olur? Her bir durumunuza kaç puan verirsiniz?

Ben bu çalışmayı yaptırdığım zamanlarda, beş yıl sonrasının puanlarının, çoğunlukla şimdiki zaman puanlamasından daha yüksek olduğunu görüyorum. Bu çok normal, zaten olması gereken de bu. Ancak tek bir alan genellikle düşüşte oluyor. Hangisi dersiniz? Tabii ki "SAĞLIK"…

Neden beş yıl sonraki sağlık seviyelerine, bugünden daha düşük puan verdiklerini sorduğumda da aldığım cevap genelde aynı oluyor. "Beş yıl daha yaşlanıyoruz, bugün …… hastalıklarım var, ……ağrılarım var, beş yıl sonra daha artmış olur" cevaplarını alıyorum.

Bunu söyleyen insanlar, beş yıl sonra kendilerini haklı da çıkaracaklar. Bugüne göre daha çok sağlık problemine sahip olacaklar. Çünkü yaşlanmanın daha fazla ağrı ve hastalık getirdiğine inanıyorlar. Çünkü bugünkü ağrı ve hastalıklarıyla beraber yaşamayı kabul etmişler, iyileşme ümitlerini yitirmişler. Yaş ilerledikçe sağlık kalitesinin düşeceğine inanmışlar. Yaşanmışlığı yorgunluk, yıpranma olarak algılıyorlar. Ve bütün bu düşünceler beş yıl sonra sizi daha sağlıksız yapmaya yeter.

Siz de böyle düşünüyorsanız, her gün etrafınızda bu düşüncenizi destekleyecek hastalıklı yaşlılar görürsünüz, her gün biraz daha bir yerleriniz ağrır. Oysa diğer tarafta sağlıklı yaşlanan insanlar da var. Mesela benim babam, şu an 68 yaşında ama 55 yaşındaki halinden daha sağlıklı. Ben de kendimi beş yıl öncesinden daha sağlıklı hissediyorum. Bugün 80 yaşında hâlâ ameliyatlara yapan doktorlar var, 67 yaşında dağcılık sporuna başlayıp, tırmanabilenler var. Eğer sağlıklı yaşlananları merak ederseniz, algınız onlara kayar ve etrafınızda ne kadar çok olduklarını fark edersiniz. Ve yavaş yavaş sağlıklı da yaşlanabilindiğine inanmaya başlarsınız.

Yaşlanan ama hâlâ sağlıklı olan kişilerin farkı, insan üstü varlıklar olması değil, farklı zihinsel yapıya sahip olmalarıdır. Zihinlerinde farklı düşünce ve inançlara sahip olmalarıdır. Dolayısıyla farklı duygu ve davranışlar içinde bulunur ve farklı sonuçlar alırlar.

Evet, eğer bugün bir ağrınız, rahatsızlığınız varsa, beş yıl sonra hatta bir yıl sonra onunla vedalaştığınızın hayalini canlandırmak ve sağlığınıza ilerisi için şimdiden daha yüksek bir puan vermek size daha çok şey kazandıracaktır.
Unutmayın biz ne düşünürsek, neye inanırsak onu yaşıyoruz.

Sağlıkla ve sevgiyle ilerleyin…

Arzu Bıyıklıoğlu
NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu