insanlık Tarihinde Irk, Irkçılık ve Etnosentrizm

//insanlık Tarihinde Irk, Irkçılık ve Etnosentrizm

insanlık Tarihinde Irk, Irkçılık ve Etnosentrizm

insanlık tarihinde ırk, ırkçılık ve etnosentrizm çürüme noktalarıdir. Irkçılık bir çok şekilde kendini gösterir. Milliyet, din, mezhep, aşiret, renk, cinsiyet, kurumsal… Her türlü ırkçılık bir üstünlük ideolojisidir.

Önyargı ve hükmetme ile körüklenir ve bulaştırılır. Bir grup tarafından yapılırken sinsice bireysel bazda da ilerleyerek bölücülüğü arttırır. ilacı da eşitlik, sempati, empati ve hoşgörüdür.

Eşitlikten Sempati ve birlikte yana olan insan sayısının az olduğunu düşünsek de azınlığın çoğunluk üstünde dönüştürücü etkisi de vardır. Tarihte bu olmuştur, olacaktır da… Çoğunluk boyun egdirirken azınlık özerk, esnek ama istikrarlı ve dürüst samimi yaklaşımıyla uzun sürede de olsa dönüştürücü etkiler yaratabilir.

O zaman bugün ülkemizin dünyamızın ve dolayısıyla insanlığın üstünde birlik güneşini hep birlikte parlatmaya günaydın olsun güzel insan…

Arzu Bıyıklıoğlu

NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu