Koçluk Nedir?

//Koçluk Nedir?

Koçluk Nedir?

Kişilerin farkındalık kazanarak, yaşamlarında bulundukları noktayla olmak istedikleri nokta arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatmasını sağlayan planlı bir gelişim sürecidir.

Koçluk şimdiyi anlamak, geleceği yaratmak ve gerekli donanımı oluşturmak için kişiyle birebir yapılan profesyonel bir diyalogdur. Koçluğun ana amacı, hayalleri hedefe, hedefleri de gerçeğe dönüştürmek için herkese özel bir sistem geliştirmektir.

Koçluğun özü, yaratıcı olmak ve çözüm seçeneklerini artırmaktır. Akıl verme ya da yönlendirme yapmak gibi yöntemler içermez. Kişi zaten ihtiyacı olan bilgi ve yeteneğe sahiptir. Koçluk ancak bunların farkına varılmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak kişinin işini kolaylaştırır.

Koçluğun en önemli özelliği, sorgulayıcı bir sistem olmasıdır. Kişiler arzuladığı hedefe ulaşmak için kendisini harekete geçirecek bir etkene ihtiyaç duyar. Koçluk sistemindeki güçlü sorularla yapılan sorgulama tekniği, kişiyi düşündürerek bazen fark etmesini, bazen de başka açılardan kendisine ve hayata bakmasını sağlayarak eyleme geçmesini kolaylaştırır.

Kişinin en önemli ihtiyacı olan olumlu duyguları yaratarak, kendi kendini motive etmesini; içindeki değeri ve potansiyeli daha net görerek, en verimli şekilde kullanmasını sağlar.

Koçluk, gelecek odaklı bir çalışmadır. Geçmişten sadece bilgi ve unutulmuş, kullanılmayan yetenekleri alır. Kişinin odağını sürekli gelecekte ve eylemde tutar.

Koçluk alan kişilerin özgüveni ve özdeğeri artar, bu kişiler bahanelerden kurtulur, çözüm odaklı, yaratıcı ve yapıcı olurlar. Hayata daha sıkı tutunur ve yaşamlarının lideri olurlar.

Koçun Yaklaşımı – Bakış Açısı:

 • Koçluk alan kişi tam ve eksiksizdir.
 • Koçluk alan kişiye bir şey öğretilemez. (Kişi, ihtiyacı olan bilgi ve yeteneğe zaten sahiptir.)
 • Koç, koçluk alandan üstün ya da önemli değildir.
 • Koç, mükemmel değildir.

Koçluğun Etik Kuralları:

 • Koç ve koçluk alan kayıtsız şartsız birbirlerine güvenirler.
 • Keşfetmek, belirginleştirmek ve koçluk alanın başarmak istedikleri ile uyum içinde çalışmak.
 • Koçluk alanın kendi çözüm ve stratejilerini bulmasını sağlamak.
 • Koçluk alanın kendisini keşfetmesi için cesaretlendirmek.
 • Koçluk alanın her şeyden sorumlu olduğunu hissettirmek. (Yanlış yoktur geribildirim vardır.) Koç geribildirim verir.
 • Koç çözüm odaklıdır; nedenlere değil, nasıl sorusuna odaklanır.
 • Önyargıya yer yoktur.
 • şimdi ve gelecek odaklıdır.
 • Koç tüm olasılıklara açıktır; yargılamaz, esnek bir yapıya sahiptir.

 Arzu Bıyıklıoğlu

NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu